Hälften av eleverna känner ej till målen!

I en stor elevenkät i Stockholm svarar runt hälften av eleverna i skolår 8 att de inte vet vilka kunskaper som behövs för att nå målen i skolan. Det vill vi på gratismatte.se naturligtvis ändra på och vi har därför strukturerat upp kunskapskraven så att de blir mer lätta att läsa och samtala om.

Målen och det centrala innehållet har vi sorterat så att de finns för skolår 3 för sig, skolår 6 för sig och likaså för skolår 9. Skriv ut dem och samtala i skolan och hemma så lyckas alla bättre!

Ett utdrag ur en artikel i Svenska Dagbladet finns om du klickar på länken:

Nästan hälften saknar vetskap om målen