Allt om betyg och bedömning

Skolverket beskriver tydligt att du som elev ska få återkommande bedömningar och sedan ett betyg utifrån ett brett och varierat underlag. Det betyder att läraren ska variera undervisningen och utgå från de olika förmågorna du ska ges förutsättningar att utveckla. Ingen lärare gör rätt om de sätter ett betyg bara utifrån skriftliga enskilda prov.

Läs mer om vilken undervisning du har rätt till genom att klicka HÄR