30 % har betyget F

Gratismatte.se växer fram för att ta bort de orättvisor som finns i svensk skola idag. Ett exempel är att föräldrarnas utbildning i stor grad påverkar elevens resultat. Det visar sig år efter år och är i strid med skollagen som i sin första paragraf kräver att…

Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Vi på gratismatte.se hoppas kunna bidra till att radera ut dessa orättvisor genom att göra matten enkel och tydlig. För att tydligt visa på att något måste göras har vi letat fram Skolverkets statistik för resultatet på NP i matte 2013. I en kolumn syns vilket utbildning föräldrarna har. I kolumnen bredvid syns dessa elevers resultat på NP. I gruppen med elever vars föräldrar inte fullföljt gymnasiet har nästan 30 % av eleverna betyget F, vilket är helt oacceptabelt!

Läs mer via länken: Provresultat i Matte 2013 NP

Vill du jämföra resultaten på NP år 9 i de olika ämnena och få en bredare bakgrund klicka på länken: skolverkets statistik 2013 NP

Skollagen. Kap. 1. Paragraf 4
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.