Experter på bedömning

Flera spännande källor finns för att alla ska förstå svensk skola bättre. Här är några av de aktuella  titlarna och författarna:

  • Bedömning för lärande av Christian Lundahl
  • Våga leda skolan av superrektorn och numera Skolministern Lina Axelsson Kihlbom
  • Att sätta betyg av Helena Wallberg. Läs också Formativ bedömning och boken Återkoppling av samma författare; riktigt konkret skolutveckling.
  • Lärande bedömning av Anders Jönsson
  • Synligt lärandet av John Hattie. synligt lärande
  • Alla i mål av Per Kornhall
  • Tidningen Skolporten om aktuell skolforskning

Allt om betyg och bedömning

Skolverket beskriver tydligt att du som elev ska få återkommande bedömningar och sedan ett betyg utifrån ett brett och varierat underlag. Det betyder att läraren ska variera undervisningen och utgå från de olika förmågorna du ska ges förutsättningar att utveckla. Ingen lärare gör rätt om de sätter ett betyg bara utifrån skriftliga enskilda prov.

Läs mer om vilken undervisning du har rätt till genom att klicka HÄR

30 % har betyget F

Gratismatte.se växer fram för att ta bort de orättvisor som finns i svensk skola idag. Ett exempel är att föräldrarnas utbildning i stor grad påverkar elevens resultat. Det visar sig år efter år och är i strid med skollagen som i sin första paragraf kräver att…

Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Vi på gratismatte.se hoppas kunna bidra till att radera ut dessa orättvisor genom att göra matten enkel och tydlig. För att tydligt visa på att något måste göras har vi letat fram Skolverkets statistik för resultatet på NP i matte 2013. I en kolumn syns vilket utbildning föräldrarna har. I kolumnen bredvid syns dessa elevers resultat på NP. I gruppen med elever vars föräldrar inte fullföljt gymnasiet har nästan 30 % av eleverna betyget F, vilket är helt oacceptabelt!

Läs mer via länken: Provresultat i Matte 2013 NP

Vill du jämföra resultaten på NP år 9 i de olika ämnena och få en bredare bakgrund klicka på länken: skolverkets statistik 2013 NP

Skollagen. Kap. 1. Paragraf 4
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Hälften av eleverna känner ej till målen!

I en stor elevenkät i Stockholm svarar runt hälften av eleverna i skolår 8 att de inte vet vilka kunskaper som behövs för att nå målen i skolan. Det vill vi på gratismatte.se naturligtvis ändra på och vi har därför strukturerat upp kunskapskraven så att de blir mer lätta att läsa och samtala om.

Målen och det centrala innehållet har vi sorterat så att de finns för skolår 3 för sig, skolår 6 för sig och likaså för skolår 9. Skriv ut dem och samtala i skolan och hemma så lyckas alla bättre!

Ett utdrag ur en artikel i Svenska Dagbladet finns om du klickar på länken:

Nästan hälften saknar vetskap om målen