Experter på bedömning

Flera spännande källor finns för att alla ska förstå svensk skola bättre. Här är några av de aktuella  titlarna och författarna:

  • Bedömning för lärande av Christian Lundahl
  • Våga leda skolan av superrektorn och numera Skolministern Lina Axelsson Kihlbom
  • Att sätta betyg av Helena Wallberg. Läs också Formativ bedömning och boken Återkoppling av samma författare; riktigt konkret skolutveckling.
  • Lärande bedömning av Anders Jönsson
  • Synligt lärandet av John Hattie. synligt lärande
  • Alla i mål av Per Kornhall
  • Tidningen Skolporten om aktuell skolforskning